V.ULUSLARARASI ÖZGÜNBASKI YARIŞMASI İSTANBUL

YARIŞMA ŞARTNAMESİ


Resim ve Heykel Müzeleri Derneği, toplumda sanatsal yaratıcılığı cesaretlendirmek ve desteklemek, Resim ve Heykel Müzelerinin işlerliğini sürdürmeye yardımcı olmak,yeni müze yapıları kurmak amacıyla 1980 yılında kurulmuş, kamu yararına çalışan bir kurumdur. Günümüz sanatının nitelikli bir ortama erişmesine katkıda bulunmak ve temel sorunlarının tartışmaya açılmasını sağlamak amacıyla 30 senedir düzenlediği “Günümüz Sanatçıları İstanbul Sergileri’nin” yanı sıra bu yıl da geleneksel bir malzeme olarak kağıdın çağdaş bir perspektifle yorumlanmasına açık uluslararası boyutta V. Uluslar arası Özgünbaskı Sergisi’ni düzenlemektedir. Uygar bir toplumda uygar bir birey olarak yaşayabilmenin ancak toplumun kendi iç dinamiklerini harekete geçirmekle mümkün olacağının ve bunun en geçerli yöntemlerinden birisinin de sanat olduğunun bilincinde olarak, hem sanatçıyı kendini kolayca ifade edebileceği edilgen bir malzemeyle kışkırtmak diğer yandan da izleyiciyi günün koşullarına uygun olarak sanatla buluşturabilmek amacı, bu serginin başlangıç noktası oldu. Dünyanın en eski sanatsal malzemelerinden kağıt ve mürekkebin teknolojideki gelişmeler ve çağdaş yaklaşımlarla yeni ifade biçimlerine ulaşacağı ümidiyle , bu sergiyi de,önemli bir boşluğu dolduracağı inancıyla ileriki yıllara taşıyabilmeyi hedefliyoruz..


KATILMA KOŞULLARI :

Madde 1:


Yarışma hiçbir kısıtlama olmaksızın tüm uluslardan bütün sanatçılara açıktır.

Madde 2 :

Her sanatçı, yarışmaya üç adet farklı orijinal işle katılabilir. Yarışmaya katılan sanatçılar, sergi için seçilen yapıtlarını Resim ve Heykel Müzeleri Derneği’ne bağışlamış sayılırlar. Sergiye katılan yapıtların her türlü kullanım hakkı derneğe aittir.

Madde 3:

Yarışmaya katılım ücretsizdir.Gönderilecek her iş iki adet olarak basılmış olmalıdır. (fotokopi kabul edilmez). Bunlardan birisi Resim ve Heykel Müzeleri Derneği koleksiyonu, diğeri ise sergi amaçlı kullanılacaktır.

Madde 4 :

Gönderilecek işlerin tekniği konusunda hiçbir kısıtlama olmayıp, yarışma geleneksel ve çağdaş tekniklere ve bunların bir arada kullanımına açıktır.

Madde 5 :

Kullanılacak kağıt ebadı (Basılı alan değil) en küçük 35 x 50 cm ve en büyük 70 x 100 cm olmalıdır.
Gönderilecek işler, sert bir malzemenin içinde, çerçevelenmemiş, paspartusuz olmalıdır.
Yukarıda belirtilen ölçülere uymayan işler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacak ve geri gönderilmeyecektir.

Madde 6 :

Her baskı muhakkak imzalanmalı ve numaralandırılmalıdır.Her işin arka yüzünde kurşun kalemle sanatçının adı ve işin künyesi yazılmalıdır.Her sanatçı özgeçmişi ile birlikte aşağıdaki formu doldurup elektronik ortamda info@rhmd-printmaking.com adresine yollamalı ya da işiyle birlikte teslim etmelidir.

Madde 7 :

Sanatçılar, hazırladıkları işleri 22.02.2016 -29.04.2016tarihlerinde (Pazar günleri hariç) saat 09:00 – 17:00 saatleri arasında,makbuz karşılığında

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
Süleyman Seba Caddesi, Tikveş Palas Apartmanı,
No.85,Kat 1, Daire 12 Valideçeşme
34330 / Beşiktaş / Istanbul

adresine teslim ederler. İşlerini posta ile gönderecek olanlar, belirtilen adrese en geç 29.04.2016 akşamı elimize ulaşacak şekilde taahütlü posta veya kargo ile gönderilmelidir. Geç başvurular kabul edilmeyecektir. Posta sırasında oluşacak kayıp veya zarardan dernek sorumluluk kabul etmez.

Madde 8 :

İşlerin dernek merkezine postalanması halinde (elden teslim edilmeyecekler için) oluşacak masraf sanatçı tarafından karşılanır,ancak elenen işlerin geri gönderilmesi (posta ile gelen) derneğe aittir.

Madde 9 :

Sergilenecek işlerin tümü bir katalog ile belgelenecektir. Katalog online olarak da izlenebilecektir. Her katılımcıya ücretsiz olarak katalog verilecektir.

Madde 10 :

Yarışmaya gönderilecek işlerin değerlendirilmesi davetli küratör tarafından yapılacaktır.

Küratör:
RICHARD NOYCE

Madde 11 :

Yarışmaya katılacak işler için verilecek ödüller :
Birincilik ödülü : 1500 EU
İkincilik ödülü : 1250 EU
Üçüncülük ödülü : 1000 EU
Mansiyon ( 5 adet) : 300 EU
Bir adet teknik yeterlilik Teşvik Ödülü
Bir adet Genç Sanatçı Teşvik Ödülü
Sergiye katılmaya hak kazanan her sanatçıya dernek tarafından katılım belgesi verilecektir. Küratör katılacak işlerin niteliğine uygun olarak ödül miktarını artırabilir ya da çekimser kalabilir.

Madde 12 :

Jüri değerlendirmesini yaparken işin artistik ve teknik niteliğini, geleneksel ve çağdaş yaklaşımların bir arada uyumlu bir şekilde kullanımını ve baskı kalitesini dikkate alacaktır.

Madde 13 :

Yarışma sonucu değerlendirilen işler 17.05.2016 – 31.05.2016 tarihleri arasında CKM Caddebostan Kültür ve Sanat Merkezi’nde sergilenecektir.

Madde 14 :

Serginin tanıtım ve duyurusu Resim ve Heykel Müzeleri Derneği tarafından görsel ve yazılı basında yapılacaktır.

Madde 15:

Sergiye katılanlar yukarıdaki koşulları kabul etmiş sayılırlar.
İletişim :
Resim ve Heykel Müzeleri Derneği
Süleyman Seba Caddesi, Tikveş Palas Apartmanı,
No.85,Kat 1, Daire 12 34330
Valideçeşme / Beşiktaş / Istanbul

Başvuru Formunu buradan indirebilirsiniz